باغ آصف الدوله

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

باغ آصفُ‌الدّوله
در بالا خیابان مشهد و متصل به تیمچۀ نو بود و به محمدحسن‌خان آصف‌الدوله سالار پسر الله‌یارخان آصف‌الدوله، دولتمرد دورۀ قاجار، تعلق داشت. در کنار آن حمام و بازار سالار قرار داشت. پس از مرگ او جزو املاک دولت شد. در ۱۲۹۲ق، میرزا سعیدخان انصاری نایب‌التّولیۀ آستان قدس رضوی در آن‌جا بناهایی شامل حوض‌خانه و اندرونی و بیرونی ساخت. امروز ادارۀ مرکزی آستان قدس رضوی و بازار مرکزی مشهد است.