باغ نظر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 08:09, 26 December 2023 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
بوستان کودکِ طبس

باغ نظر

در ۳۰۰متری جنوب قلعۀ طبس در ورودی شهر. احتمالاً در دورۀ قراختاییان احداث شده و محل سکونت مأموری حکومتی با عنوان نظر بوده است. در دورۀ قاجار محل اقامت موقت مأموران دولتی و محل پذیرایی از مهمانان رسمی و حکومتی بود. بعدها گردشگاه عمومی شد. در اواخر دورۀ پهلوی به باغ کودک تبدیل و یک کتابخانه در آن تأسیس شد. این باغ که هم‌اکنون بوستان کودک نام دارد، فاقد بناهای تاریخی است.