باقرخان خراسکانی ( ـ اصفهان ۱۲۰۱ق)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

باقرخانِ خُراسکانی ( ـ اصفهان ۱۲۰۱ق)

از سرداران‌ مقتدر زندیه در اصفهان‌. باقرخان در ۱۱۹۳ق، از طرف‌ علی‌مراد خان‌ زند به‌ حکومت‌ اصفهان‌ منصوب‌ شد و لقب‌ خانی‌ یافت‌، اما در ۱۱۹۹ق، به‌ مخدوم‌ خود خیانت‌ کرد و از ورود لشکریان‌ شکست‌خوردۀ‌ زندیه‌ از آقامحمدخان قاجار به‌ اصفهان‌ مانع شد. وی‌ پس‌ از علی‌مراد خان‌ زند، با نام‌ شاه‌ باقر سکه‌ زد و خطبه‌ خواند اما حکومت‌ او چهار روز بیشتر طول‌ نکشید. جعفرخان‌ زند او را در ابتدا دستگیر و زندانی‌ کرد ولی بعدها او را بخشید. با تصرف‌ اصفهان‌ به دست‌ آقامحمدخان‌ و فرار جعفر خان‌ زند، باقرخان‌ از زندان‌ آزاد شد و دوباره‌ آقامحمدخان‌ وی را به‌ حکومت‌ اصفهان‌ منصوب‌ کرد. پس از مراجعت‌ آقامحمدخان به تهران‌، جعفرخان‌ به‌ اصفهان‌ حمله کرد (۱۲۰۰ق) و باقرخان را در قلعۀ‌ طبرک‌ دستگیر کرد و کشت‌.