رامشگر، باقرخان (ح ۱۲۵۰ـ تهران ۱۳۳۸ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
(Redirected from باقرخان رامشگر)
باقرخان رامشگر
زادروز ح ۱۲۵۰
درگذشت تهران ۱۳۳۸ق
ملیت ایرانی
شغل و تخصص اصلی نوازندۀ کمانچه
گروه مقاله موسیقی
باقرخان رامشگر

رامشگر، باقرخان (ح ۱۲۵۰ـ تهران ۱۳۳۸ق)

رامشگر، باقرخان

نوازندۀ ایرانی کمانچه. نواختن کمانچه را نزد موسی‌خان کاشی در اصفهان آموخت و بعد از آمدن به تهران و ازدواج با دختر میرزا حسینقلی، استاد معروف تار در عصر ناصری، از این استاد ردیف را فراگرفت و جزو خانوادۀ فراهانی‌ها شد که تدریس و اشاعه ردیف در موسیقی آن عصر، بیشتر در دست آنان بود. باقرخان همراه میرزا حسینقلی و درویش‌خان، نوازندگان تار، و خوانندگانی چون سید حسین طاهرزاده، اقبال آذر، دوامی، قربان‌خان، علی‌خان نایب‌السلطنه و نیز علی‌اکبر شاهی و میرزا اسدالله اتابکی؛ نوازندگان سنتور؛ در سه سفر جداگانه به لندن، و پاریس، و تفلیس رفت و صفحات متعددی ضبط کرد، روش نوازندگی او به شیوۀ هم‌عصران خود و متکی بر ردیف بود و در اجرای رِنگ‌های مخصوص ردیف نیز تخصص داشت.