رامشگر، باقرخان (ح ۱۲۵۰ـ تهران ۱۳۳۸ق)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
(تغییرمسیر از باقرخان رامشگر)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رامشگر، باقرخان (ح ۱۲۵۰ـ تهران ۱۳۳۸ق)

رامشگر، باقرخان

نوازندۀ ایرانی کمانچه. نواختن کمانچه را نزد موسی‌خان کاشی در اصفهان آموخت و بعد از آمدن به تهران و ازدواج با دختر میرزا حسینقلی، استاد معروف تار در عصر ناصری، از این استاد ردیف را فراگرفت و جزو خانوادۀ فراهانی‌ها شد که تدریس و اشاعه ردیف در موسیقی آن عصر، بیشتر در دست آنان بود. باقرخان همراه میرزا حسینقلی و درویش‌خان، نوازندگان تار، و خوانندگانی چون سید حسین طاهرزاده، اقبال آذر، دوامی، قربان‌خان، علی‌خان نایب‌السلطنه و نیز علی‌اکبر شاهی و میرزا اسدالله اتابکی؛ نوازندگان سنتور؛ در سه سفر جداگانه به لندن، و پاریس، و تفلیس رفت و صفحات متعددی ضبط کرد، روش نوازندگی او به شیوۀ هم‌عصران خود و متکی بر ردیف بود و در اجرای رِنگ‌های مخصوص ردیف نیز تخصص داشت.