بریل، ساختمان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بریل، ساختمان (Brill Building)

مرکز ترانه‌سراییِ[۱] تجاری در اواخر دهۀ ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ در امریکا. این ساختمان با شمارۀ ۱۶۱۹ در خیابانِ برادوی[۲]، نیویورک، قرار دارد و مرکز فعالیتِ ترانه‌سرایانِ مشهوری بوده است، همچون جِری لایبر[۳]، مایک استالر[۴] و فیل اسپِکتور[۵].

 


  1. songwriting
  2. Broadway
  3. Jerry Leiber
  4. Mike Stoller
  5. Phil Spector