بغایری، ابراهیم خان ( ـ۱۱۷۵ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 07:36, 4 February 2023 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

بَغایری، ابراهیم‌خان ( ـ۱۱۷۵ق)

ابراهیم خان بغایری
درگذشت ۱۱۷۵ق
شغل و تخصص اصلی فرمانروا

از امیران مشهور خراسان در دورۀ بعد از قتل نادرشاه افشار. با حملۀ احمدشاه دُرّانی به خراسان، سبزوار محل زندگی ابراهیم‌خان نیز مورد تهاجم قرار گرفت؛ از این‌رو به دامغان رفت و به محمدحسن‌خان قاجار پیوست. ولی پس از حملۀ بی‌حاصل محمدحسن‌خان در ۱۱۷۱ق به شیراز، از او جدا شد و به دامغان بازگشت. درپی مشغلۀ محمدحسن‌خان در مازندران، او نیز از فرصت استفاده کرد و به مازندران رفت و به علی‌خان زند پیوست و در جنگ بین علی‌خان زند و محمدحسن‌خان که به شکست و کشته‌شدن محمدحسن‌خان منجر شد، شرکت کرد. در ۱۱۷۴ق همراه کریم‌خان زند برای سرکوب فتحعلی‌خان افشار به آذربایجان رفت، ولی به‌دلیل دوستی دیرینه با فتحعلی‌خان، با چند تن از امیران دیگر، پنهانی با او ارتباط برقرار کرد، اما با آشکارشدن توطئه به دستور کریم‌خان زند کشته شد.