بنفشه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بَنَفْشه (violet)

بَنَفْشه
بَنَفْشه
بَنَفْشه

گروهی از گیاهان علفی[۱] پایا در نواحی معتدل، از جنس Viola، خانوادۀ بنفشه‌ها[۲]. این گیاهان برگ‌های قلبی‌شکل و گل‌هایی آبی، سفید، و ارغوانی و پشت‌گلی با پنج گلبرگ[۳] دارند. بنفشۀ کانینا[۴] (V. canina)، در خلنگ‌زارهای شنی می‌روید. بنفشه معطر[۵] (V. Odorata) و بنفشۀ فرنگی[۶] (V.tricolor) نیز از این گیاهان‌اند. آنچه امروز در باغچه‌ها کاشته می‌شود، فرم‌های اصلاح‌شدۀ بنفشۀ سه‌رنگ یا فرنگی است.

 


  1. herbaceous plants
  2. Violacea
  3. petal
  4. dog violet
  5. sweet violet
  6. pansy