بنه فضیلی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

بُنِه فَضیلی

(یا: بُنه فاضِلی) محوطه‌ای باستانی در دشت خوزستان، در کنار رود دِز. هیئت باستان‌شناسی هِلِن کَنتور و دِلوگاز در دهۀ ۱۳۵۰ش آن‌جا را کاوش کردند و قدمت آثار فرهنگی‌اش را عصر نوسنگی دانستند.