بنه فضیلی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بُنِه فَضیلی
(یا: بُنه فاضِلی؛ بُنه فضل‌علی) تپه‌ای باستانی در دشت خوزستان، شهرستان دزفول، در کنار رود دِز، از تپه‌های اقماری چغامیش. هیأت باستان‌شناسی موسسۀ شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو به سرپرستی هِلِن کَنتور[۱] و دِلوگاز[۲] در دهۀ ۱۳۵۰ش آن‌جا را کاوش کردند و قدمت آثار فرهنگی‌اش را عصر نوسنگی دانستند. این محوطۀ باستانی در سال 1394ش به دلیل عدم مراقبت و غفلت، توسط کشاورزی که در زمین زراعی او واقع بوده با زمین‌های دیگر همسطح و تخریب شده است.
  1. Helene J. Kantor
  2. pinhas delougaz