بهار، خیابان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

بهار، خیابان

در مشهد، در جنوب شهر و در امتداد جادۀ تهران ـ مشهد. در ۱۳۰۸ش و در دورۀ رضاشاه پهلوی احداث شد و نخست خیابان سی متری نام داشت. از میدان برق (میدان فداییان اسلام) آغاز و به فلکۀ تقی‌آباد (میدان دکتر شریعتی)، محل تلاقی خیابان احمدآباد و کوه‌سنگی و دانشگاه ختم می‌شود. با استخر بزرگ فواره‌دار خود زیباترین میدان شهر مشهد بود. ساکنان آن کارکنان متوسط و پیشه‌ور بودند. منطقه‌ای نظامی بود و دیدگاه لشکر در آن قرار داشت. از مکان‌های مهم آن سازمان تأمین اجتماعی، انستیتو تکنولوژی مشهد، هنرستان صنعتی مشهد، بیمارستان دکتر معتمدی، بیمارستان صدتختخوابی ۵۰۵، بیمارستان لشکر، ادارۀ فرهنگ و هنر و هتل رز است. چهارراه لشکر تقاطع آن با خیابان امام خمینی (پهلوی) است.