بوگی ـ ووگی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

بوگی ـ ووگی (boogie-woogie)

موسیقیِ جاز[۱] که بر روی پیانو نواخته شود، و دست چپ، موتیفِ[۲] تکرارشونده‌ای بنوازد. بوگی ـ ووگی از ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۰ در امریکا رواج داشت. ازجمله نوازندگانِ بوگی ـ ووگی عبارت‌اند از پاین‌تاپ اسمیت[۳]، مید لوکس لوئیس[۴]، و جیمی یانسی[۵]. جِری لی لوئیس[۶]، پیانیستِ راک اند رول[۷]، سبکِ بوگی ـ ووگی را در هنر خویش به‌کار گرفت.  1. jazz
  2. motif
  3. Pinetop Smith
  4. Meade Lux Lewis
  5. Jimmy Yancey
  6. Jerry Lee Lewis r
  7. ock-and-roll