بیماری پلی کیستیک کلیه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

بیماری پُلی‌کیسْتیکِ کُلیِه (polycystic kidney disease)

در پزشکی، بیماری‌ای ارثی براثر وجود کیست‌های متعدد در کلیه‌ها. رشد ممتد این کیست‌ها باعث تخریب بافت طبیعی کلیه‌ها و در نهایت نارسایی کلیه می‌شود. دیالیز و پیوند کلیه از روش‌های درمان این بیماری‌اند.