تتانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 08:32, 20 April 2022 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

تِتانی (tetany)

در پزشکی، انقباض ماهیچه‌ای، ناشی از کاهش غلظت کلسیم خون. هنگامی‌که غلظت کلسیم خون کاهش می‌یابد، ماهیچه‌ها بسیار تحریک‌پذیر[۱] و با کوچک‌ترین تحریک منقبض می‌شوند. درمان آن تجویز نمک‌های کلسیم و ویتامین د است.
  1. hyperexcitable