توزیع ماکسول ـ بولتسمان

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

توزیعِ ماکسْوِل ـ بولْتْسمان (Maxwell-Boltzmann distribution)

توزيعِ ماکسْوِل ـ بولْتْسمان

معادله‌ای آماری در فیزیک. توزیع سرعت مولکول‌های موجود در گاز را توصیف می‌کند. این معادله به افتخار فیزیک‌دان اسکاتلندی، جیمز ماکسول[۱]، و فیزیک‌دان اتریشی، لودویگ بولتسمان[۲]، نام‌گذاری شده است که در دهۀ ۱۸۶۰، مستقل از هم به این معادله دست یافتند (فرمول ۱) یکی از شکل‌های این توزیع است که در آن، N تعداد کل مولکول‌ها، n تعداد مولکول‌هایی با انرژی بیشتر از E ،T دمای مطلق برحسب کلوین، R ثابت گاز[۳]، و exp علامت معرف تابع نمایی[۴] است.

فرمول ۱:  1. James Maxwell
  2. Ludwig Boltzmann
  3. gas constant
  4. exponential function