جاناپادا

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جاناپادا (janapada)

هریک از شانزده سرزمین پهناور یا کشور پادشاهی که حدود ۶۰۰پ‌م در شمال و غرب هند تأسیس شدند. شانزده جاناپاد[۱] عبارت بودند از آنگا۱، آسماکا[۲]، آوانتی[۳]، چدی[۴]، گنداره[۵]، کامبوجا[۶]، کاشی[۷]، کوسالا[۸]، کورا[۹]، ماگادها[۱۰]، مالا[۱۱]، ماتسیا[۱۲]، پانچالا[۱۳]، سوراسینا[۱۴]، وَتسا[۱۵]، ویرجی[۱۶]. در قرن ۵پ‌م، کوسالا، ماگادا، و وَتسا گسترش یافتند و به ماه‌جاناپادا[۱۷] یا کنفدراسیون‌های بزرگ قبیله‌ای تبدیل شدند. بعدها از ماگادا، سلسلۀ موریا[۱۸] ظهور کرد. جاناپاراها محصول «انقلاب آهن» بودند که با تأثیرگذاشتن در کشاورزی، دادوستد، فنّاوری نظامی و تراکم جمعیت. تشکیل کشور بزرگ‌تر را امکان‌پذیر ساخت. 1. Anga
 2. Asmaka
 3. Avanti
 4. Chedi
 5. Gandhara
 6. Kamboja
 7. Kashi
 8. Kosala
 9. Kura
 10. Magadha
 11. Malla
 12. Matsya
 13. Panchala
 14. Surasena
 15. Vatsa
 16. Vrijji
 17. Mahjanapada
 18. Mauryan