حاجی آباد، کوشک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

حاجی‌آباد، کوشْک

(یا: تُلِ سفیدک) بازماندهای کوشکی ساسانی، احتمالاً متعلق به دورۀ شاپور دوم ساسانی، واقع در نزدیکی شهرستان حاجی‌آباد در استان فارس. کاوش‌های تل سفیدک از ۱۳۵۶ش آغاز شد و در سال‌های ۱۳۷۷ـ۱۳۷۹ش ادامه یافت. از مهم‌ترین یافته‌های تل سفیدک، نیم‌تنۀ گچی شاپور دوم است.