خانه ابریشمی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 06:48, 5 April 2023 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

خانۀ ابریشمی

خانه ابريشمي

در محلۀ صیقلانی رشت از دورۀ قاجار. به کلانتر رشت در دورۀ ناصرالدین‌شاه تعلق داشت و بعدها به خانوادۀ ابریشمی فروخته شد. خانه‌ای است دو طبقه با ۲هزار متر مربع مساحت که دیوارهای حیاط آن با طاق‌هایی به طرح‌های گوناگون تزیین شده است. در طبقۀ دوم آن یک تالار آینه با گچ‌بری‌های بسیار زیبا و دو ستون گچی با دو مجسمه سر شیر بر ستون‌ها و یک تالار چینی خانه است که دیوارها و گیلویی‌های رف‌مانند سقف آن به شکل دایره گچ‌بری شده و داخل آن‌ها کاسه و بشقاب نفیس چینی فراوانی قرار داده شده است. سقف ایوان خانه در فاصله گچ‌بری‌ها، نقاشی شده است.