خواجه نظرجلفایی

خواجه نظرجُلفایی (۹۹۴ـ۱۰۴۶ق)

بازرگان ارمنی ایرانی، فرزند خاچیک. او و برادر بزرگ‌ترش، خواجه صفر، از بازرگانان معتبر روزگار شاه‌عباس صفوی اول و از مشاوران وفادار او بودند. تقرب آن‌ها نزد شاه‌عباس چندان بود که شاه یک بار سه روز به خانۀ آن‌ها مهمانی رفت و گاه آن‌ها را به دربار فراخوانده سر سفره در کنار خود می‌نشاند. هر دو برادر کلانتر جلفا بودند. خواجه نظر دو کاروان‌سرای بزرگ در اصفهان بنیاد کرد و کلیسایی برای ارمنیان ساخت که هنوز به نام او نامیده می‌شود. پس از مرگ او پسرش، خواجه سرفراز، کلانتر جلفا شد. خیابان نظر در جلفای اصفهان به نام اوست.