داورزن، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

داوَرْزَن، شهر

واقع در استان خراسان رضوی، شهرستان سبزوار، و مرکز اداری بخش داوَرزَن. در سرزمینی تپه‌ماهوری در ۲۴۰کیلومتری غرب مشهد و ۷۳کیلومتری غرب شمالی سبزوار، سر راه سبزوار به شاهرود، قرار دارد. ارتفاع آن ۹۰۵ متر، و اقلیم آن معتدل مایل به گرم و خشک است.