دررود

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

دَرْرود

شهری در استان خراسان رضوی، بخش زبرخان، با ارتفاع ۱,۵۷۰ متر. در منطقه‌ای کوهستانی در ۴۵کیلومتری جنوب غربی مشهد و ۲۹کیلومتری شرق جنوبی نیشابور، در دامنۀ جنوبی کوه بینالود و ۷کیلومتری شمال راه نیشابور به مشهد قرار دارد. جمعیت آن ۶,۰۴۰ نفر است.