درویش پاشا

درویش‌ پاشا (موستار ۹۶۷ـ۱۰۱۲ق)

درویش پاشا
زادروز موستار ۹۶۷ق
درگذشت ۱۰۱۲ق
ملیت اهل عثمانی
شغل و تخصص اصلی شاعر
شغل و تخصص های دیگر دولتمرد
آثار همراهنامه؛ مرادنامه
گروه مقاله ادبیات سایر کشورها

شاعر، مترجم‌ و دولتمرد عثمانی‌. در نوجوانی‌ به‌ استانبول‌ رفت‌ و نزد احمد سودی‌ و استادان‌ دیگر، ادبیات‌ فارسی‌ و عربی‌ آموخت‌. سپس‌ به‌ دربار عثمانی‌ راه‌ یافت‌. وی‌ در قصاید و غزلیاتی،‌ مراد سوم‌ را مدح‌ گفته‌ است‌. در پادشاهی‌ محمد سوم‌ عثمانی،‌ والی‌ بوسنی‌ شد (۱۰۰۷ق) و عنوان‌ پاشایی‌ گرفت‌. در فتحِ‌ «اگر»‌ شرکت‌ داشت‌. سرانجام‌ در نبردی‌ نزدیک‌ بوداپست‌ در ناحیۀ‌ کوین‌ کشته‌ شد. برخی‌ او را از درویشان‌ طریقت‌ مولویه‌ دانسته‌اند. درویش‌ پاشا اشعار فارسی‌ و ترکی‌ خود را در دو دیوان‌ فراهم‌ آورده‌ است‌. از آثارش‌: همراه‌نامه در دو بخش‌ که‌ آن‌ را به‌ پیروی‌ از مثنوی‌ معنوی‌ سروده‌ است‌؛ مرادنامه که‌ ترجمۀ‌ منظوم‌ سخانامۀ‌ بنایی‌ از فارسی‌ به‌ ترکی‌ است‌. وی‌ سخانامه‌ را به‌فرمان‌ مراد سوم‌ عثمانی‌ به‌ ترکی‌ برگردانده‌ است‌. بسیاری‌ از شاعران‌ عثمانی‌ از مرادنامۀ درویش‌ پاشا پیروی‌ کرده‌اند.