رامپال، ژان پیر (۱۹۲۲ـ۲۰۰۰)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

رامْپال، ژان پیِر (۱۹۲۲ـ۲۰۰۰)(Rampal, Jean Pierre)

رامْپال، ژان پيِر

فلوت‌نواز[۱] فرانسوی، زادۀ مارسی[۲]. در نوازندگی فلوت[۳] به تکنیک و مهارت بالایی دست یافت. او نخستین کسی بود که در قرن ۲۰ به ساز فلوت جایگاه تک‌ساز[۴] داد.

 


  1. flutist
  2. Marseille
  3. flute
  4. solo