زانوی خدمتکاران

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

زانوی خدمتکاران (housemaid\'s knee)

تورم کیسۀ پر از مایع جلوی مفصل زانو، به‌‌علت زانوزدن بیش از حد. این بیماری نوعی التهاب آب‌کیس[۱] است.

 


  1. bursitis