زهان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

زُهان
شهری در استان خراسان جنوبی، شهرستان قائن، و مرکز اداری بخش زُهان. در منطقه‌ای کوهستانی در ۳۲۲‌کیلومتری جنوب مشهد و ۷۰‌کیلومتری جنوب شرقی قائن، سر راه روستای اسفدان به منصورآباد قرار دارد. اقلیم آن معتدل و خشک و جمعیت آن ۱,۰۶۰ نفر است (۱۳۸۵).