ساغری سازان، محله

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ساغَری‌سازان، محلّه

بخشی از محلۀ بزرگ خمیران زاهدان در رشت. بناهایی از دورۀ قاجار دارد. ازجمله مسجدی به همین نام، مسجد حاج سمیع‌خان رشتی که در دورۀ پهلوی در مدرسۀ آن دبیرستان دختران شاهدخت احداث شد، بقعۀ آقاسید اسماعیل و آقاسید عباس که به اعتقاد اهالی از فرزندان امام موسی کاظم (ع)‌اند، مسجد سید عباس، مسجد بادی‌الله، مسجد چهار برادران و حمام محمدجعفر حج‌فروش که سردر آن با کاشی‌های مصور به جنگ رستم و دیو سفید و گل و بوته و باغ و بستان و خانه‌ها و صورت افراد تزیین شده است. از خیابان‌های مهم آن، بحرالعلوم، حاجی‌آباد، انقلاب، صومعه محله و رودبار خان است. میدان آن به نام دکتر حشمت، از انقلابیان نهضت جنگل، خوانده شده است.