سربیشه، شهرستان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
سربیشه، شهرستان
کشور پرونده:Flag of Iran.svg ایران
استان خراسان جنوبی
بخش مرکزی و مود
جمعیت ۳۹,۴۶۱ نفر (۱۳۸۵ش)
موقعیت شرق و جنوب شهرستان بیرجند، غرب کشور افغانستان، و شمال شهرستان نهبندان
نوع اقلیم در نواحی کوهستانی معتدل مایل به سرد - در دشت شرقی معتدل مایل به گرم و خشک
تولیدات و صنایع مهم غلات و زعفران
شهر ها و آبادی های مهم سربیشه، مود، دهک، و دُرُح

سَربیشه، شهرستان

واقع در استان خراسان جنوبی، مشتمل بر بخش مرکزی و بخش مود، با مرکزیت اداری شهر سربیشه. از غرب و شمال به شهرستان بیرجند، از شرق به کشور افغانستان، و از جنوب به شهرستان نهبندان محدود است. نواحی مرکزی و غربی آن کوهستانی است و نواحی شرقی آن متشکل از دشت تپه‌ماهوری است که به مرز افغانستان ختم می‌شود. حداکثر ارتفاع این شهرستان ۲,۷۸۷ متر، رودخانه‌های آن فصلی یا خشک‌رود، و اقلیم آن در نواحی کوهستانی معتدل مایل به سرد و در دشت شرقی معتدل مایل به گرم و خشک است. مهم‌ترین آبادی‌های آن عبارت‌اند از سربیشه، مود، دهک، و دُرُح. راه بیرجند به زاهدان و سربیشه به دُرُح، راه‌های ارتباطی آن را تشکیل می‌دهند و غلات و زعفران از محصولات آن است. جمعیت آن ۳۹,۴۶۱ نفر است (۱۳۸۵).