سرتولی، محوطه باستانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\2' به '<!--2')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

سَرْتولی، محوّطۀ باستانی
واقع در دشت رامهُرمُز، در استان خوزستان. در هزارۀ پنجم پ‌م، از سکونتگاه‌های اصلی مردم پیش از تاریخ منطقه بود. با احداث کانال‌هایی، آب از رود والا به مزارع هدایت می‌شد. وسعت روستای پیش از تاریخ سرتولی ۳.۲ هکتار بود و در دورۀ فرهنگی شوش الف، حدود ۴۰۰۰پ‌م، متروک شد.