سند آتا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 22:21, 27 September 2020 by Mohammadi1 (talk | contribs) (صفحه‌ای تازه حاوی «سند آتا نوعی سند گمرکی است که مورد توافق کشورهای امضاکننده قرار می‌گیرد و ب...» ایجاد کرد)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

سند آتا

نوعی سند گمرکی است که مورد توافق کشورهای امضاکننده قرار می‌گیرد و بر مبنای آن می‌توان بعضی از اقلام که ماهیت موقت دارند را بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کرد مانند نمونه جنس.