سیرک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
نمایش اکروباتیک در یک سیرک
نمایش اکروباتیک در یک سیرک

سیرْک (circus)

(برگرفته از واژۀ لاتینی به معنای دایره/میدان‌گاه) برنامه‌ای نمایشی. اغلب در خیمه‌ای بزرگ (چادر بزرگ سیرک) برگزار می‌شد و برنامه‌‌های نمایشی حیوانات، آکروبات‌بازی، و دلقک‌بازی را در بر داشت. در ۱۸۷۱، فینیاس تیلور بارنم[۱] در امریکا، «بزرگ‌ترین نمایش روی زمین[۲]» را خلق کرد. در دهۀ ۱۹۸۰، محبوبیت حرکات نمایشی حیوانات کاهش یافت. سیرک، در آغاز پیدایی خود در روم باستان، میدانگاهی برای مسابقات ارابه‌رانی و نبردهای گلادیاتوری بود. 


  1. Phineas Taylor Barnum
  2. Greatest Show on Earth