شلگل، فریدریش (۱۷۷۲ـ۱۸۲۹)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

شلِگِل، فریدْریش (۱۷۷۲ـ۱۸۲۹)(Schlegel,Friedrich)

منتقد ادبی، شاعر و زبان‌شناس آلمانی. همراه برادرش، اوگوست[۱]، پایه‌گذار جنبش رمانتیک[۲] بود؛ در زمینۀ بررسی زبان‌شناسی تطبیقی نیز پیش‌گام بود.

 


  1. August
  2. Romantic