شهداد، رودخانه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\2' به '<!--2')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

شهداد، رودخانه

رودخانۀ فصلی در استان کرمان، شهرستان کرمان، با طول ۷۵ کیلومتر. از کوه‌های ۳۳کیلومتری شمال کرمان سرچشمه می‌گیرد و به‌سوی شرق جنوبی روان می‌شود و از جنوب شهر شهداد می‌گذرد و در شنزارهای شرقی شهر مزبور به زمین فرو می‌رود.