شوسف

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\2' به '<!--2')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

شوسْف
شهری در استان خراسان جنوبی، شهرستان نهبندان، و مرکز اداری بخش شوسف، با ارتفاع ۱۶۳۰متر. در منطقه‌ای کوه‌پایه‌ای در ۵۰۵کیلومتری جنوب مشهد و ۲۹کیلومتری شمال نهبندان، سر راه نهبندان به بیرجند، قرار دارد. اقلیم آن معتدل و خشک و جمعيت آن ۲,۵۱۲ نفر است (۱۳۸۵).