شیخ ویس خان زند

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

شیخ وِیْس‌خان زند ( ـ پس از ۱۱۹۸ق)

از شاهزادگان و سرداران زندیه. پسر بزرگ‌ علی مراد‌خان زند بود و در حکومت‌ پدر برای‌ مقابله‌ با آقا محمد‌خان‌ قاجار در ۱۱۹۸ق به‌ مازندران‌ رفت‌ و بدون‌ جنگ‌ وارد ساری‌ شد اما به‌سبب‌ جوانی‌ و نداشتن‌ تجربه‌، سپاهیانش‌ دست‌ تعرض‌ به‌ اموال‌ مردم‌ زدند و از این‌رو مردم‌ بر او شوریدند و آقا محمد‌خان‌ با استفاده‌ از این‌ فرصت‌ دوباره‌ به مازندران‌ لشکر کشید‌. شیخ‌ ویس‌‌خان‌ از آن‌جا گریخت‌ و در تهران‌ به‌ نزد علی مراد‌خان‌ رفت‌. پس‌ از فوت‌ علی مراد‌خان، شیخ‌ ویس‌خان‌ نزد جعفرخان‌ زند به‌ اصفهان‌ رفت‌. جعفرخان‌ که‌ متوجه‌ توطئۀ‌ وی‌ و برادرش‌ شده‌ بود، شیخ‌ ویس‌‌خان‌ و برادرش‌ را زندانی و نابینا کرد.