صاحب نسق

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

صاحِبِ‌ نَسَق‌

منصبی‌ دولتی‌ در نظارت‌ و اجرای‌ قوانین‌ در دورۀ‌ صفویه‌. صاحب‌ این‌ منصب،‌ به‌ تنظیم‌ سیاهۀ‌ قیمت‌های‌ جاری‌ و نظارت بر ضرب مسکوکات‌ اقدام‌ می‌کرد. او هر ماه‌ از ریش‌ سفیدانِ اصناف‌، قیمت‌ اجناس‌ را می‌گرفت‌ پس‌ از مُهر‌کردن‌، به‌ محتسب‌ الممالک‌ می‌سپرد تا اجناس‌ به‌ قیمت‌ تعیین‌ شده‌ فروخته‌ شوند. ضرّابی‌ باشی‌ نیز چنانچه‌ در کار ضرّابان‌ سکه‌ها یا واحدی‌ از آنان‌، تخلف‌ و سکۀ‌ تقلبی‌ می‌دید، صاحب‌ نسق‌ را مطلع‌ می‌کرد.