عسلویه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

عَسَلویه

تأسيسات تصفيه گاز در عسلويه
تأسيسات تصفيه گاز در عسلويه
تأسيسات تصفيه گاز در عسلويه
تأسيسات تصفيه گاز در عسلويه
تأسيسات تصفيه گاز در عسلويه
تأسيسات تصفيه گاز در عسلويه
تأسيسات تصفيه گاز در عسلويه

شهر ساحلی در استان بوشهر، شهرستان کنگان، و مرکز اداری بخش عَسَلویه. با ارتفاعی حدود ۵ متر، در ۲۳۵کیلومتری جنوب شرقی بوشهر و ۶۶کیلومتری جنوب شرقی بندر کنگان در ساحل شمالی خلیج نای‌بند قرار دارد. این شهر در یک‌کیلومتری جنوب راه ساحلی بوشهر به بندرعباس واقع شده است. اقلیم این شهر بسیار گرم و خشک و جمعيت آن ۴,۷۷۹ نفر است (۱۳۸۵).