عفونت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

عفونت (infection)
تهاجم عوامل بیماری‌زا به بدن، مستقرشدن و تکثیر آن‌ها، و ایجاد علایم. عاملِ بیشتر عفونت‌ها باکتری‌ها و ویروس‌هایند، ولی سایر میکروارگانیسم[۱]ها (ریزسازواره‌ها)، تک‌یاخته‌[۲]ها، و انگل[۳]ها هم ممکن است باعث بیماری شوند. ورود و خروج اغلبِ عوامل بیماری‌زا به بدن از راه‌های گوارشی و تنفسی صورت می‌گیرد. فلج اطفال[۴]، اسهال خونی[۵]، و حصبه[۶] از بیماری‌هایی‌اند که از راه خوردن آب یا غذای آلوده ایجاد می‌شوند. عوامل بیماری‌زای موجود در بزاق و ترشحات بینی از راه هوا یا قطرک[۷]های عفونی منتقل می‌شوند. قطرک‌های ریز یا ذرات خشک هنگام حرف‌زدن، سرفه و عطسه‌کردن فردِ آلوده وارد هوا می‌شوند و سایر افراد این ذرات را استنشاق می‌کنند. بیماری‌هایی مثل سرخک[۸]، اوریون[۹]، و سل[۱۰] از این راه منتقل می‌‌شوند. ورود عامل بیماری‌زا از راه پوست کمتر صورت می‌گیرد. در این موارد عامل بیماری‌زا یا از راه زخم‌های باز، مثل کزاز[۱۱]، وارد بدن می‌شود یا مستقیماً در پوست سالم نفوذ می‌کند، مثل نیش پشۀ ناقل عامل مالاریا[۱۲]. تعداد کمی از بیماری‌ها از راه تماس پوست با پوست منتقل می‌شوند. تب غده‌ای[۱۳] و هرپس سیمپلکس[۱۴] (تب‌خال[۱۵]) از راه بوسیدن منتقل می‌شوند. راه انتقال بیماری‌های مقاربتی، که امروزه با نام بیماری‌های منتقله از راه جنسی[۱۶] یا اِس‌تی‌دی نامیده می‌شوند، عمدتاً تماس بسیار نزدیک (مقاربت) است.

 


 1. micro-organism
 2. protozoan
 3. parasite
 4. polio
 5. dysentery
 6. typhoid
 7. droplet
 8. measles
 9. mumps
 10. tuberculosis
 11. tetanus
 12. malaria
 13. glandular fever
 14. herpes simplex
 15. cold sore
 16. (sexually transmitted diseases (STDs