قدمگاه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

قَدَمگاه

بناي قدمگاه
بناي قدمگاه
بناي قدمگاه
بناي قدمگاه

شهری در استان خراسان رضوی، شهرستان نیشابور، و مرکز اداری بخش زِبَرخان، با ارتفاع ۱۳۰۰ متر. در منطقه‌ای کوه‌پایه‌ای در ۵۰کیلومتری جنوب غربی مشهد و ۲۶کیلومتری شرق جنوبی نیشابور، سر راه نیشابور به مشهد، و در ۵‌کیلومتری شمال راه آهن تهران مشهد قرار دارد. اقلیم آن معتدل و خشک است.