قهستان، ناحیه قدیم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

قُهِستان، ناحیۀ قدیم
در جنوب خراسان بزرگ. از کوه‌های شصت‌دره، چهل‌تن، و باخرز رو به جنوب تا سیستان و حاشیۀ شمالی کویرلوت ممتد بود و قائن مهم‌ترین شهر آن محسوب می‌شد. مهم‌ترین شهرها و آبادی‌های آن عبارت‌اند از تُرشیز (کاشمر)، کندر، زاوه، جام، بوزجان، باخرز، مالین، خواف، زوزن، خرجرد، گناباد، بجستان، طبس، و خوسف. ناحیۀ مزبور در زمان عمر به‌تصرف مسلمانان درآمد و در دورۀ اسلامی جزئی از خراسان و مرکز آن به نیشابور منتقل شد.