لاجورد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

لاجِوَرد (Lapis lazuli)
رنگ‌دانۀ آبی. بیشتر به‌منزلۀ مادۀ رنگی و عامل آبی‌ساز به‌کار می‌رود. سیلیکات مضاعف سدیم و آلومینیم، همراه با مقداری گوگرد است. نوع تجاری آن از کائولین، گوگرد، کربنات سدیم بی‌آب و سایر مواد ارزان‌قیمت تشکیل می‌شود. لاجورد قبلاً با آسیا‌کردن سنگ لاجورد به‌دست می‌آمد و بسیار گران‌قیمت بود.