لوطی باشی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

لوطی‌باشی

منصبی اداری در دوره‌های صفوی و قاجار. نقش و وظیفه لوطی‌باشی دورۀ صفوی، به‌علت نامعلوم‌بودن معنای کلمۀ لوطی در این دوره، دقیقاً معلوم نیست؛ اما لوطی‌باشی دورۀ مظفری رئیس صنف لوطی‌ها ـ اعم از مطرب‌های دوره گرد، خیمه‌بازها، بندبازها، شعبده‌بازها، پهلوان‌ها، شش‌اندازها و غیره ـ بوده است. حسن‌خان یکی از لوطی‌باشی‌های این دوره بوده، که از هر تومان مداخل اعضای صنفش ۳۰ ‌شاهی برای خود برمی‌داشت.