محمدعلی خان زند (۱۱۷۴ق)

محمّدعلی‌خان زند (۱۱۷۴ق)

شاهزادۀ‌ زندیه، پسر سوم‌ کریم‌‌خان‌ زند. مادرش از یهودیان نومسلمان بود. در ۱۱۹۴ق، پس از آن‌که زکی‌خان زند، وکیل‌السلطنۀ ابوالفتح‌خان بن کریم‌خان، او را به‌سبب جانب‌داری از صادق‌خان برکنار کرد، جانشین برادرش شد. زکی‌خان هنگام عزیمت به اصفهان در جمادی‌الاول همان سال در ایزدخواست کشته شد و سلطنت دوباره به ابوالفتح‌خان رسید. صادق‌خان در ۱۱۹۴ق او را با ابوالفتح‌خان و ابراهیم‌خان به‌زندان انداخت و علی مرادخان زند در ۱۱۹۶ق او را با دو برادر دیگرش کور کرد. وی‌ تا‌ ۱۲۰۶ق در شیراز زنده‌ بود، اما پس‌ از آن‌ اطلاعی‌ از او در دست‌ نیست‌.