میرزا ابوتراب

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ميرزا ابوتراب (يا : شاه اسماعيل سوم) (1146-1177ق)

پسر ميرزا مرتضي صدر، ملقب به صدرالصدور يا صدرالممالك كه مخفف به صدر شده. دختر زاده شاه سلطان حسين صفوي

24 سال پادشاه صوری و ظاهری ايران بود. كمتر از 4 ماه پس از سرنگوني شاه سليمان دوم ،‌برتخت نشست. پس از قتل نادرشاه افشار ابوالفتح خان بختياري هفت لنگ حاكم اصفهان شد. اما بعد علي مردان خان كه از خوانين چهارلنگ بختياري بود رقيبش شد و با يكديگر جنگ كردند كه طي آن علي مردان خان شكست خورد و از كريم خان كمك خواست. كريم خان نيز به كمكش شتافت و با لشكري حدود 4000 نفر به سمت او حركت كرد تا با ابوالفتح خان بجنگند. در نهايت ابوالفتح خان شكست خورد . پس از قتل نادر شاه افشار ، ايران به آشوب كشيده شد. ابوالفتح خان بختياري گماشته افشاريان و شاه سليمان دوم در اصفهان بود. عليمردان خان بيگي ديگر از خان هاي بختياري بود كه در منطقه مورچه خورت با ابوالفتح خان درگير شد. ابوالفتح خان و كريم خان زند، ابوالفتح خان را تسليم و او را به اتحاد با خود براي فتح اصفهان واداشتند.


كريم خان تا پايان عمرش اسماعيل سوم، همواره او را پادشاه ايران عنوان و خود را

وكيل مردم قلمداد مي كرد.

در جنگ هاي بين كريم خان زند و محمد حسن خان قاجار، شاه اسماعيل با تمام سپاهش

به محمد حسن خان پيوست و پس از آن ، تا هنگام مرگش ، به عنوان شاه صوری و

كاذب ایران در خدمت قاجارها زندگی کرد.


شاه اسماعيل سوم: از پادشاهان صفويه.

پسر سيد مرتضي. مادر او دختر سلطان حسين اول صفوي است.

24 سال پادشاه ظاهری و صوری ایران بود.

تنها حاکمی بود که خود را شاه نخواند.