نمایش اخلاقی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

نمایش اخلاقی (morality play)
نمایش منظوم و پندآمیز اروپای قرون وسطا که به ‌تعبیری گونۀ بسط‌یافتۀ نمایش ‌انجیلی[۱] (نمایش کرامات[۲]) بود؛ در این نوع نمایش، به ‌جای شخصیت‌های انسانی، شخصیت‌هایی ایفای نقش می‌کردند که تجسم فضایل و رذایل اخلاقی بودند و معدود عناصر طنز موجود در آن مختص شیطان بود.

قرن ۱۵م نقطۀ اوج نمایش‌های اخلاقی، مثل بنی‌آدم[۳]، در انگلستان بود. این نمایش‌ها تأثیر فراوانی در تکامل نمایش و کمدی در دوران الیزابت اول گذاشتند. نيز ← نمایش_مذهبی_قرون_وسطا


  1. mystery play
  2. miracle play
  3. Everyman