نمایش مذهبی قرون وسطا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
صحنه‌ای از نمایش کاونتری
صحنه‌ای از نمایش کاونتری

نمایش مذهبی قرون وسطا (mystery play)

(یا: نمایش کرامات) نمایش مذهبی قرون وسطا بر پایۀ قصص کتاب مقدس. این نمایش‌ها در ایام جشن‌های کلیسا اجرا می‌شد و اوج شکوفایی آن در اروپا قرون ۱۵ و ۱۶ بود. اصناف مختلف، زنجیره کاملی از وقایع، از بدو خلقت تا روز جزا، را در صحنه‌های مجزا و بر روی ارابه‌های سیار اجرا می‌کردند. زمان اجرای آن معمولاً نیمه‌های تابستان هم‌زمان با عید جسم مسیح[۱] بود.

چهاردورۀ به‌جا مانده از این نمایش‌نامه‌ها عبارت‌اند از: کاونتری[۲]، ویکفیلد[۳] (یا تانلی[۴])، چستر[۵]، و یورک[۶]، که نسخ برخی از آن، نظیر یورک، هنوز هم در یورک به اجرا درمی‌آید. (در این رابطه مقالۀ نمایش اخلاقی نیز دیده شود.) 


  1. Corpus Christi
  2. Coventry
  3. Wakefield
  4. Townley
  5. Chester
  6. York