هماتمز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

هِماتِمِز (haematemesis)

استفراغ خونی. ممکن است براثر بلعیدن خون، پس از خون‌ریزی از بینی یا جراحی دهان؛ زخم پپتیک (زخم دستگاه گوارشی)[۱] یا پاره‌شدن سیاه‌رگ‌های واریسی[۲] مری[۳]، از عوارض سیروز کبدی[۴]، پدید آید.

 


  1. peptic ulcer
  2. varicose veins
  3. oesophagus
  4. cirrhosis