تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۲ ‏۱۹:۴۱
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲

     ‏۱۱:۳۸  روستا، رضا (رشت ۱۲۸۰ـ برلین شرقی ۱۳۴۶ش)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۳۴۵ [Reza rouzbahani‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۳۸ (فعلی | قبلی) +۱۰۴ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۳۶ (فعلی | قبلی) +۲۴۱ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۳۰  روستا، هما (۱۳۲۳ش) تفاوتتاریخچه −۱۶ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۲۴  ماکه، اوگوست (۱۸۸۷ـ۱۹۱۴)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۳۵۳ [Aeen‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۲۴ (فعلی | قبلی) +۲۶۴ Aeen بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۲۳ (فعلی | قبلی) +۸۹ Aeen بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۲۳  (سیاههٔ بارگذاری‌ها) [Nazanin‏؛ Aeen‏ (۱۱×)]
     
‏۱۱:۲۳ Aeen بحث مشارکت‌ها پرونده:38062400-2.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۱:۱۸ Aeen بحث مشارکت‌ها پرونده:38084600-2.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۱:۱۷ Aeen بحث مشارکت‌ها پرونده:38084600.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۱:۰۰ Aeen بحث مشارکت‌ها پرونده:38074400-3.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۰:۵۹ Aeen بحث مشارکت‌ها پرونده:38074400-2.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۹:۵۸ Aeen بحث مشارکت‌ها پرونده:38051800-3.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۹:۵۸ Aeen بحث مشارکت‌ها پرونده:38051800-2.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۹:۳۱ Aeen بحث مشارکت‌ها پرونده:38050300-2.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۹:۳۰ Aeen بحث مشارکت‌ها پرونده:38050300.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۹:۲۸ Aeen بحث مشارکت‌ها پرونده:38031300-3.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۹:۲۷ Aeen بحث مشارکت‌ها پرونده:38031300-2.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۹:۰۰ Nazanin بحث مشارکت‌ها پرونده:23004500-1.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۱:۲۱  ماندزو، جاکومو (۱۹۰۸ـ۱۹۹۱)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۳۹۴ [Aeen‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۲۱ (فعلی | قبلی) +۲۲۶ Aeen بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۱۸ (فعلی | قبلی) +۱۶۸ Aeen بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۰۰  مالویچ، کاسیمیر (۱۸۷۸ـ۱۹۳۵)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۸۸ [Aeen‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۰۰ (فعلی | قبلی) +۱۵۵ Aeen بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۵۸ (فعلی | قبلی) −۶۷ Aeen بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۰:۳۱  زارعی، مریلا (تهران ۱۳۵۳ش)‏‏ ۱۱ تغییر تاریخچه −۶۹ [Reza rouzbahani‏ (۴×)؛ Nazanin‏ (۷×)]
     
‏۱۰:۳۱ (فعلی | قبلی) −۲ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۳۰ (فعلی | قبلی) −۲۴۹ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۱۴ (فعلی | قبلی) −۲ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۱۳ (فعلی | قبلی) −۱۸۶ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۰۱ (فعلی | قبلی) Nazanin بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۹:۰۱ (فعلی | قبلی) −۳۷ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۵۶ (فعلی | قبلی) +۶۳ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۵۵ (فعلی | قبلی) Nazanin بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۸:۵۴ (فعلی | قبلی) +۱۴ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۵۲ (فعلی | قبلی) +۳۲ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۵۰ (فعلی | قبلی) +۲۹۵ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۰:۰۹  محمدتقی ابراهیم‌ پور تفاوتتاریخچه Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۹:۵۸  ماسون، آندره امه (۱۸۹۶ـ۱۹۸۷) تفاوتتاریخچه +۴۵ Aeen بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۹:۴۸  ماسریل، فرانس (۱۸۸۹ـ۱۹۷۲)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۲۵۳ [Aeen‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۴۸ (فعلی | قبلی) +۹۰ Aeen بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۳۱ (فعلی | قبلی) +۱۶۳ Aeen بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۹:۴۳  میرزا جعفر خان مشیرالدوله‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۵۴۷ [Shahraabi‏ (۵×)]
     
‏۰۹:۴۳ (فعلی | قبلی) +۱۲۴ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۴۱ (فعلی | قبلی) +۲۴ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۱۲ (فعلی | قبلی) −۳۸ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۰۹ (فعلی | قبلی) +۴۲۱ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۴۷ (فعلی | قبلی) +۱۶ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۹:۴۱  رضایی، حبیب (تهران ۱۳۴۸ش)‏‏ ۶ تغییر تاریخچه +۱٬۳۳۵ [Nazanin‏؛ Reza rouzbahani‏ (۵×)]
     
‏۰۹:۴۱ (فعلی | قبلی) +۶۴ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۴۲ (فعلی | قبلی) −۱ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۴۱ (فعلی | قبلی) −۱۷ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۴۱ (فعلی | قبلی) ۰ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۸:۴۰ (فعلی | قبلی) −۱۴ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۸:۴۰ (فعلی | قبلی) +۱٬۳۰۳ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۹:۲۹  مارکه، پیر آلبر (۱۸۷۵ـ۱۹۴۷) تفاوتتاریخچه +۷۸ Aeen بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۹:۱۰  مشیرالدوله، میرزا جعفرخان ( ـ۱۲۷۹ق) تفاوتتاریخچه −۲٬۳۵۶ Shahraabi بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به میرزا جعفر خان مشیرالدوله برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری تغییر مسیر جدید
     ‏۰۸:۳۴  ریاحی، کتایون (تهران ۱۳۴۰ش) تفاوتتاریخچه +۲۷۳ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری