تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱ ‏۰۴:۴۸
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱

     ‏۱۹:۳۳  ابن عبدالبر تفاوتتاریخچه +۶۸۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۹:۱۵ سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله 94.182.182.30 بحث ارسال‌شده ارسال بازخورد#05effdf... در لطایف الحدایق من نفایس الدقایق
     ‏۱۹:۱۵  ابن عبد ربه، احمد بن محمد (قرطبه ۲۴۶ـ ۳۲۸ق) تفاوتتاریخچه +۲۵۸ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۹:۰۶  ابن عباس، عبدالله ( ـ ۶۸ق)‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۸۳۵ [Mohammadi1‏ (۳×)]
     
‏۱۹:۰۶ (فعلی | قبلی) −۱۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۹:۰۶ (فعلی | قبلی) +۷۲۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۹:۰۳ (فعلی | قبلی) +۱۲۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۸:۵۹  ابن عامر، عبدالله ( ـ ۱۱۸ق) تفاوتتاریخچه +۱۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۸:۵۸  ابن عالمه، نجم الدین (دمشق ۵۹۳ ـ حمص ۶۵۲ق)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱٬۳۵۱ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۱۸:۵۸ (فعلی | قبلی) +۴۵۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۸:۵۵ (فعلی | قبلی) +۸۹۷ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۸:۵۱  ابن عابدین، محمدامین (دمشق ۱۱۹۸ـ ۱۲۵۲ق)‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۱٬۷۰۲ [Mohammadi1‏ (۴×)]
     
‏۱۸:۵۱ (فعلی | قبلی) +۲۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۸:۵۰ (فعلی | قبلی) +۶۳۸ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۸:۰۳ (فعلی | قبلی) +۶۸۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۸:۰۲ (فعلی | قبلی) +۳۴۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۷:۰۵  ابن طیب، ابوالفرج عبدالله ( ـ بغداد پس از ۴۳۵ق) تفاوتتاریخچه +۱٬۳۱۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۶:۵۶  ابن طملوس، ابوالحجاج یوسف (بلنسیه ۵۹۹ ـ ۶۲۰) تفاوتتاریخچه +۱۸۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۶:۵۴  ابن طقطقی، صفی الدین ابوجعفرمحمد (۶۶۰ـ۷۰۹ق)‏‏ ۶ تغییر تاریخچه +۱٬۰۱۹ [Mohammadi1‏ (۶×)]
     
‏۱۶:۵۴ (فعلی | قبلی) −۱۴۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۶:۴۹ (فعلی | قبلی) −۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۶:۴۹ (فعلی | قبلی) +۲۷۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۳۹ (فعلی | قبلی) −۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۱۲ (فعلی | قبلی) +۶۸۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۱۱ (فعلی | قبلی) +۲۰۷ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۵:۱۳  تذکره الاولیاء‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۱٬۰۳۴ [Reza rouzbahani‏ (۳×)]
     
‏۱۵:۱۳ (فعلی | قبلی) +۳۲ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۵:۱۲ (فعلی | قبلی) +۱۶۰ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۵:۱۱ (فعلی | قبلی) +۸۴۲ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۵:۱۲  (سیاههٔ بارگذاری‌ها) [Reza rouzbahani‏ (۲×)]
     
‏۱۵:۱۲ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها پرونده:14102000- 2.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۴:۴۱ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها پرونده:39031500.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۴:۵۱  نامه های عین القضاه‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۲٬۰۱۲ [Reza rouzbahani‏ (۳×)]
     
‏۱۴:۵۱ (فعلی | قبلی) +۱۲۶ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۴:۴۱ (فعلی | قبلی) +۱۷۵ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۴:۳۷ (فعلی | قبلی) +۱٬۷۱۱ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۳۴  محمد هاشم میرزا افسر‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۲٬۸۸۶ [Shahraabi‏ (۳×)]
     
‏۱۱:۳۴ (فعلی | قبلی) −۴ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۳۳ (فعلی | قبلی) +۲٬۵۳۵ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۱۶ (فعلی | قبلی) +۳۵۵ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۱۰  شیخ مرتضی آشتیانی‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۱٬۹۸۹ [Shahraabi‏ (۳×)]
     
‏۱۱:۱۰ (فعلی | قبلی) +۴۶۹ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۰۷ (فعلی | قبلی) +۸۲۲ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۰۱ (فعلی | قبلی) +۶۹۸ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۰۸  ابن طفیل، ابوبکر محمد (اندلس ح۵۰۰ـ مراکش ۵۸۱ق)‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۱٬۰۷۲ [Mohammadi1‏ (۳×)]
     
‏۱۱:۰۸ (فعلی | قبلی) +۱۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۰۵ (فعلی | قبلی) +۹۵۸ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۰۰ (فعلی | قبلی) +۱۰۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۰۷  ابن باجه تفاوتتاریخچه ۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۰:۵۳  میرزا مسلم ارومی‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۷۱۶ [Shahraabi‏ (۳×)]
     
‏۱۰:۵۳ (فعلی | قبلی) −۱ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری واگردانی دستی
     
‏۱۰:۵۳ (فعلی | قبلی) Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۵۲ (فعلی | قبلی) +۷۱۶ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۰:۵۱  ابن طباطبا، محمد بن ابراهیم ( ـ ۱۹۹ق) تفاوتتاریخچه +۱۶۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۰:۴۹  ابن طباطبا، محمد بن احمد ( ـ اصفهان ۳۲۲ق) تفاوتتاریخچه +۱۵۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۰:۴۸  ابن طباطبا، ابومعمر یحیی ( ـ۴۷۸ق)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۴۸ (فعلی | قبلی) −۷۷ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۴۷ (فعلی | قبلی) +۸۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۰:۴۳  ابن طاووس، احمد بن موسی ( ـ حله ۶۷۳ق) تفاوتتاریخچه Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۰:۴۲  ابن طاووس، علی بن موسی (حله ۵۸۹ ـ بغداد ۶۶۴ق)‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۵۶۵ [Mohammadi1‏ (۳×)]
     
‏۱۰:۴۲ (فعلی | قبلی) +۵۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۴۱ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۴۰ (فعلی | قبلی) +۵۰۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری