تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ ‏۲۰:۲۵
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۲

     ‏۰۶:۴۳  الوند، سیروس (تهران ۱۳۲۹ش) تفاوتتاریخچه Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده

‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۲

     ‏۰۷:۵۰  مشیرالملک، مجموعه بنا تفاوتتاریخچه ۰ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده

‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۲

     ‏۰۸:۳۳  مشدی گلین خانم تفاوتتاریخچه ۰ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     ‏۰۷:۴۲  مشتاق اصفهانی،میرسیدعلی (اصفهان ۱۱۰۱ـ۱۱۷۱ق) تفاوتتاریخچه Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده

‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۲

     ‏۲۲:۰۹  ابن رومان، یزید بن رومان ( ـ مدینه ۱۳۰ق) تفاوتتاریخچه +۱۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     ‏۲۱:۵۷  ابن ربن طبری، ابوالحسن علی بن سهل (قرن ۳ق) تفاوتتاریخچه +۱۱۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     ‏۲۱:۰۶  ابن جنی، عثمان ( ـ۳۹۲ق) تفاوتتاریخچه +۹۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     ‏۰۸:۱۱  مخملباف، محسن (تهران ۱۳۳۶) تفاوتتاریخچه +۳۸۷ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     ‏۰۷:۴۰  مسکین فراهی تفاوتتاریخچه −۳ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     ‏۰۶:۴۱  صدیقیم، فریبا تفاوتتاریخچه +۷۶ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده

‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۲

     ‏۰۹:۰۲  شبهای زاینده‌رود (فیلم) تفاوتتاریخچه +۱۵۵ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     ‏۰۸:۳۶  قصه‌های کیش (اپیزود سوم)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۶۰ [Reza rouzbahani‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۳۶ (فعلی | قبلی) +۵۱ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     
‏۰۸:۳۳ (فعلی | قبلی) Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     ‏۰۸:۲۴  سکوت (فیلم 1377)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۳۱ [Reza rouzbahani‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۲۴ (فعلی | قبلی) Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     
‏۰۸:۲۳ (فعلی | قبلی) +۲۵ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     ‏۰۸:۲۲  داستانهای جزیره (اپیزود دوم) تفاوتتاریخچه Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده