کاتاپلکسی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

کاتاپْلِکْسی (cataplexy)

حالتی عودکننده که در آن، بعضی از ماهیچه‌های ارادی یا همۀ آن‌ها ناگهان قدرت خود را ازدست می‌دهند. این حالت گاه به‌دنبال تحریک هیجانی یا عاطفی، مثلاً خنده یا عصبانیت، رخ می‌دهد، ولی معمولاً با حملۀ خواب[۱] دیده می‌شود.

 


  1. narcolepsy