کال شور کاشمر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

کالِ شورِ کاشمر

رودخانه‌ای در استان خراسان رضوی، شهرستان کاشمر، با طول ۶۳ کیلومتر. از ۶‌کیلومتری جنوب غربی کاشمر سرچشمه می‌گیرد و به‌سوی غرب جنوبی جریان می‌یابد، پس از یکی‌شدن با کال شش تراز، در ۲۱کیلومتری جنوب غربی روستای سعدالدین، وارد دشت کویر می‌شود و به زمین فرو می‌رود.