کاهش تراکم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

کاهش تراکم (rarefaction)

در پزشکی، کم‌شدن تراکم استخوان، به‌علت کاهش ذخایر کلسیم، ازجمله به‌علت عفونت استخوان.